montering av lås

Installasjon av alle typer låser

Det er viktig at en ny lås installeres på riktig måte i både boliger og næringsbygg.En profesjonell låsesmed sørger for at låsen blir installert etter forholdsreglene. Dette for at sikkerheten skal bli god nok, forat ikke uvedkommende skal komme inn ved å åpne låsen.

Når du benytter deg av en autorisert låsesmed, får du med en gang den sikkerheten som er nødvendig. Arbeidet bli faglig utført av en profesjonell låsesmed, ved bruk av riktig verktøy. Vi sørger for at installasjon av låser alltid blir utført, med utgangpunkt i aktuelle regler og forskrifter.

Vi kan installere flere typer låser

Det er mange typer låser tilgjengelig i dag. Det viktigste med en lås, er at den ivaretar sikkerheten på en tilstrekkelig måte. I dag kan du velge blant låser som sylinderlås, sikkerhetslås og elektronisk dørlås. Dette er låser som kan brukes på mange typer dører, porter og lignende.

Mange velger å installere ny lås i forbindelse med innflytting i en ny bolig. I slike tilfeller kan det være lurt å skifte låser, som ble brukt av tidligere beboere. Det er også viktig at dufølger med på eventuelle slitasje ogbruksskader, på låser som allerede er i bruk.

Tilbud