Bytte lås i Oslo

Låsbytte til både private og næringsdrivende

Vi hos Låsesmed Oslo tilbyr låsbytte til både boliger og næringsbygg hele døgnet. Vi kan bistå med ny lås til både elektromekaniske, mekaniske ogelektroniske låsesystemer.Dette tilsier at vi åpner både dører, svingdører, porter, safer eller andre typer stengsler uten problemer.

Skulle du møte på et problem i forbindelse med åpning av dører eller lignende, er vi behjelpelig innen kort tid. I mange tilfeller er det nødvendig med et låsbytte, om nøklene er mistet. Dette for å unngå at uvedkommende klarer å komme seg inn i boligen, næringsbygget eller tilsvarende.

Vi skifter lås i hele Oslo på kort varsel

Vi sørger for at sikkerheten blir optimal med ny lås. Det er viktig at du slipper å bekymre deg for at uvedkommende kan komme seg inn i boligen når du ikke er hjemme. Dette gjelder også om du har nøkler til et næringsbygg, sameie eller tilsvarende.

Det er mange grunner til at det er nødvendig å skifte lås.Låsen kan være ødelagt etter innbrudd eller bære preg av bruksslitasje. I slike tilfeller vil et låsbytte være nødvendig for at sikkerheten skal bli optimal. Vi kan skifte lås uavhengig av når det er på døgnet.


Les mer: Oslolåsesmed.no

Tilbud