Tjenester til bedrifter og sameie

Det er ikke bareprivatpersoner som trenger hjelp i forbindelse med låser og nøkler. Vi tilbyr også låsesmed tjenester til både bedrifter og sameier i hele Oslo. Både store og små bedrifter har behov for hjelp fra en autorisertlåsesmed, i forbindelse med dører og låser i større bygg.

I mange tilfeller kan det være en fordel å bestille et større antall nøkler og låser. Bedrifter har også et stort fokuspå sikkerhet, for å hindre at uvedkommende kommer seg inn i bygget. Når bedriften overtar nye bedriftslokaler er det som regel nødvendig med en gjennomgang av byggets låser.

Fokus på sikkerhet i sameier og borettslag

I sameier og borettslag er det som regel mange som må ha tilgang til nøkler. Det er derfor viktig at samtlige dører fungerer som de skal. Dette for å unngå at uvedkommende kommer seg inn i borettslagets eller sameiets bygninger. Det kan også være et større behov for kopiering av nøkler.

I enkelte sameier benyttes det både mekaniske og elektroniske låsesystemer i bygget. I denne sammenhengen er det også viktig å ta hensyn til rømningsveier og andre sikkerhetsløsninger. En autorisert låsesmed vil med en gang finne gode løsninger som passer.

Tilbud